دۆلەت سەھىيە- ساغلاملىق كومىتېتى: تۈنۈگۈن يەرلىكتە يېڭىدىن كۆپەيگىنى «704+3167»

日期:2022年11月04日
来源:新疆日报网
【字体:

11- ئاينىڭ 3- كۈنى سائەت 0دىن 24كىچە، 31 ئۆلكە (ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەر) ۋە شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش- قۇرۇلۇش بىڭتۇەنى يېڭىدىن كۆپەيگەن ئېنىق دىياگنوز قويۇلغان ئاغرىق مىسالىدىن 757نى دوكلات قىلدى. بۇنىڭ ئىچىدە چېگرا سىرتىدىن كىرگەن ئاغرىق مىسالى 53 (فۇجيەندە 15، گۇاڭدۇڭدا 13، سىچۇەندە 7، بېيجىڭدا 6، جياڭسۇدا 3، چۇڭچىڭدا 3، شاڭخەيدە 2، يۈننەندە 2، لياۋنىڭدا 1، خۇبېيدا 1)، كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمىگەن يۇقۇملانغۇچىدىن ئېنىق دىياگنوز قويۇلغان ئاغرىق مىسالىغا ئۆزگەرگەن 5 كىشى (گۇاڭدۇڭدا 2، سىچۇەندە 2، بېيجىڭدا 1)نى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ؛ يەرلىك ئاغرىق مىسالى 704 (ئىچكى موڭغۇلدا 239، گۇاڭدۇڭدا 195، چۇڭچىڭدا 41، فۇجيەندە 39، بېيجىڭدا 32، سەنشىدە 30، خېنەندە 22، شىنجاڭدا 22، سىچۇەندە 15، خېيلۇڭجياڭدا 11، شەنشىدە 11، شەندۇڭدا 10، خۇنەندە 10، گەنسۇدا 8، يۈننەندە 5، جياڭسۇدا 3، لياۋنىڭدا 2، گۇيجوۋدا 2، نىڭشيادا 2، تيەنجىندە 1، شاڭخەيدە 1، جېجياڭدا 1، ئەنخۇيدا 1، چىڭخەيدە 1)، كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمىگەن يۇقۇملانغۇچىدىن ئېنىق دىياگنوز قويۇلغان ئاغرىق مىسالىغا ئۆزگەرگەن 71 كىشى (فۇجيەندە 35، گۇاڭدۇڭدا 8، گەنسۇدا 8، سەنشىدە 6، سىچۇەندە 6، چۇڭچىڭدا 3، بېيجىڭدا 1، ئىچكى موڭغۇلدا 1، لياۋنىڭدا 1، يۈننەندە 1، شەنشىدە 1)نى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. يېڭىدىن ئۆلگەن ئاغرىق مىسالى يوق. يېڭىدىن كۆپەيگەن گۇمانىي ئاغرىق مىسالى يوق.

شۇ كۈنى يېڭىدىن ساقىيىپ دوختۇرخانىدىن چىققان ئاغرىق مىسالى 324، بۇنىڭ ئىچىدە چېگرا سىرتىدىن كىرگەن ئاغرىق مىسالى 49، يەرلىك ئاغرىق مىسالى 275 (شىنجاڭدا 94، گۇاڭدۇڭدا 47، ئىچكى موڭغۇلدا 28، سەنشىدە 23، بېيجىڭدا 17، شەنشىدە 17، چۇڭچىڭدا 9، سىچۇەندە 9، خۇنەندە 6، جېجياڭدا 3، چىڭخەيدە 3، تيەنجىندە 2، لياۋنىڭدا 2، جياڭسۇدا 2، ئەنخۇيدا 2، فۇجيەندە 2، خېنەندە 2، شاڭخەيدە 1، شەندۇڭدا 1، خۇبېيدا 1، گۇاڭشىدا 1، گۇيجوۋدا 1، يۈننەندە 1، نىڭشيادا 1)؛ تېببىي كۆزىتىش بىكار قىلىنغان يېقىندىن ئۇچراشقۇچى 63 مىڭ 112 كىشى، ئېغىر ئاغرىق مىسالى ئالدىنقى كۈنىدىكىگە قارىغاندا 3ى كۆپەيدى.

چېگرا سىرتىدىن كىرگەنلەردىن ھازىر ئېنىق دىياگنوز قويۇلغان ئاغرىق مىسالى 527 (ئېغىر ئاغرىق مىسالى يوق)، ھازىر بار بولغان گۇمانىي ئاغرىق مىسالى يوق. جەمئىي ئېنىق دىياگنوز قويۇلغان ئاغرىق مىسالى 25 مىڭ 948، جەمئىي ساقىيىپ دوختۇرخانىدىن چىققان ئاغرىق مىسالى 25 مىڭ 421، ئۆلگەن ئاغرىق مىسالى يوق.

11- ئاينىڭ 3- كۈنى سائەت 24كىچە، 31 ئۆلكە (ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەر) ۋە شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش- قۇرۇلۇش بىڭتۇەنىنىڭ دوكلاتىغا ئاساسلانغاندا، ھازىر ئېنىق دىياگنوز قويۇلغان ئاغرىق مىسالىدىن 5597سى (بۇنىڭ ئىچىدە ئېغىر ئاغرىق مىسالى 30) بار ئىكەن، جەمئىي 251 مىڭ 486 ئاغرىق مىسالى ساقىيىپ دوختۇرخانىدىن چىققان، جەمئىي 5226 ئاغرىق مىسالى ئۆلگەن، جەمئىي 262 مىڭ 309 ئاغرىق مىسالىغا ئېنىق دىياگنوز قويۇلغانلىقى دوكلات قىلىنغان، ھازىر بار بولغان گۇمانىي ئاغرىق مىسالى يوق. يېقىندىن ئۇچراشقۇچىدىن جەمئىي 8 مىليون 87 مىڭ 624 كىشى ئىز قوغلاپ ئېنىقلانغان، ھازىرمۇ 675 مىڭ 973 نەپەر يېقىندىن ئۇچراشقۇچى تېببىي جەھەتتىن كۆزىتىلىۋاتىدۇ.

31 ئۆلكە (ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەر) ۋە شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش- قۇرۇلۇش بىڭتۇەنى يېڭىدىن كۆپەيگەن كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمىگەن يۇقۇملانغۇچىدىن 3288نى دوكلات قىلدى، بۇنىڭ ئىچىدە چېگرا سىرتىدىن كىرگىنى 121، يەرلىكتىن دوكلات قىلىنغىنى 3167 (ئىچكى موڭغۇلدا 525، گۇاڭدۇڭدا 470، شىنجاڭدا 411، خۇنەندە 392، خېيلۇڭجياڭدا 330، سەنشىدە 178، خېنەندە 165، چىڭخەيدە 115، شەندۇڭدا 99، خۇبېيدا 75، گەنسۇدا 73، فۇجيەندە 67، خېبېيدا 55، چۇڭچىڭدا 39، سىچۇەندە 39، يۈننەندە 34، لياۋنىڭدا 24، شەنشىدە 19، جياڭسۇدا 11، جىلىندا 8، بېيجىڭدا 6، شاڭخەيدە 6، تيەنجىندە 5، ئەنخۇيدا 5، شىزاڭدا 5، جېجياڭدا 4، گۇاڭشىدا 3، نىڭشيادا 3، گۇيجوۋدا 1).

شۇ كۈنى تېببىي كۆزىتىش بىكار قىلىنغان كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمىگەن يۇقۇملانغۇچى 868، بۇنىڭ ئىچىدە چېگرا سىرتىدىن كىرگىنى 83، يەرلىكتىكىسى 785 (شىنجاڭدا 209، گۇاڭدۇڭدا 109، سىچۇەندە 64، شەنشىدە 61، ئىچكى موڭغۇلدا 56، خۇبېيدا 46، چىڭخەيدە 37، تيەنجىندە 30، سەنشىدە 29، شەندۇڭدا 25، ئەنخۇيدا 15، شاڭخەيدە 14، يۈننەندە 12، خېيلۇڭجياڭدا 11، چۇڭچىڭدا 9، خۇنەندە 8، گۇاڭشىدا 8، جياڭسۇدا 7، فۇجيەندە 7، خېنەندە 6، خېبېيدا 5، گەنسۇدا 5، جېجياڭدا 4، لياۋنىڭدا 3، شىزاڭدا 2، جىلىندا 1، گۇيجوۋدا 1، نىڭشيادا 1)؛ شۇ كۈنى ئېنىق دىياگنوز قويۇلغان ئاغرىق مىسالىغا ئۆزگەرگىنى 76 (چېگرا سىرتىدىن كىرگىنى 5)؛ ھازىرمۇ تېببىي جەھەتتىن كۆزىتىلىۋاتقان كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمىگەن يۇقۇملانغۇچى 25 مىڭ 860 (چېگرا سىرتىدىن كىرگىنى 1126).

جەمئىي شياڭگاڭ، ئاۋمېن، تەيۋەن رايونىنىڭ ئېنىق دىياگنوز قويۇلغان 8 مىليون 247 مىڭ 806 ئاغرىق مىسالى توغرىسىدىكى ئومۇمىي ئۇقتۇرۇشى تاپشۇرۇۋېلىندى. بۇنىڭ ئىچىدە، شياڭگاڭ ئالاھىدە مەمۇرىي رايونىدىكىسى 436 مىڭ 934 (دوختۇرخانىدىن چىققىنى 92 مىڭ 73، ئۆلگىنى 10 مىڭ 428)، ئاۋمېن ئالاھىدە مەمۇرىي رايونىدىكىسى 795 (دوختۇرخانىدىن چىققىنى 787، ئۆلگىنى 6)، تەيۋەن رايونىدىكىسى 7 مىليون 810 مىڭ 77 (دوختۇرخانىدىن چىققىنى 13 مىڭ 742، ئۆلگىنى 13 مىڭ 10).

(باش ئىستانسا مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى مۇخبىرى لۇڭ شياۋچىن)

پايدىلانغان مەنبە: مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى ئاخبارات ئابۇنىچىلار تېرمىنالى