شى جىنپىڭ ياۋروپا كېڭىشىنىڭ رەئىسى مىچېل ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتىنىڭ رەئىسى ۋوندېرلېيىن بىلەن كۆرۈشتى

日期:2020年06月23日
来源:天山网
【字体:

6-ئاينىڭ 22-كۈنى كەچ، دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ بېيجىڭدا سىن شەكلى ئارقىلىق ياۋروپا كېڭىشىنىڭ رەئىسى مىچېل ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتىنىڭ رەئىسى ۋوندېرلېيىن بىلەن كۆرۈشتى.

شىنخۇا ئاگېنتلىقى مۇخبىرى ۋاڭ يې فوتوسى

6-ئاينىڭ 22-كۈنى كەچ، دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ بېيجىڭدا سىن شەكلى ئارقىلىق ياۋروپا كېڭىشىنىڭ رەئىسى مىچېل ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتىنىڭ رەئىسى ۋوندېرلېيىن بىلەن كۆرۈشتى.

شىنخۇا ئاگېنتلىقى مۇخبىرى يەن يەن فوتوسى

6-ئاينىڭ 22-كۈنى كەچ، دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ بېيجىڭدا سىن شەكلى ئارقىلىق ياۋروپا كېڭىشىنىڭ رەئىسى مىچېل ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتىنىڭ رەئىسى ۋوندېرلېيىن بىلەن كۆرۈشتى.

شىنخۇا ئاگېنتلىقى مۇخبىرى شيې خۇەنچى فوتوسى